آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Galadhriel

آرشیو برچسب: Galadhriel

گالاذریل (نامی کمیاب برای گالادریل)

عهد: محتملا در هزاره سوم از دوران سوم نژاد: الفها شاخه: نولدور خاندان: خاندان فینارفین تلفظ: ga’lathree-el ( تلفظ ‘th’ همانند تلفظی که در ‘lathe’ دارد) معنی: تاج گل (برگرفته از گالادریل به معنی: تاج گل درخشان) نام های دیگر: آلاتاریل ،آرتانیس، گالادریل ،نِروِن لقب: بانوی گالادریم، بانوی طلا بیشه ، بانوی لورین لقبی اشتباه . مهجور برای گالادریل پس از ...

ادامه مطلب »