آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گیلرائن (مادر آراگورن)

گیلرائن (مادر آراگورن)

همسر آراتورن و مادر آراگورن. هنگامی که آراگورن تنها دو سال داشت، آراتورن توسط اورک‌ها کشته شد. گیلراین برای محافظت از پسرش، او را به ریوندل فرستاد و سرپرستی‌اش را به الروند سپرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...