آخرین مقالات فرهنگنامه

گوزن

موجودی باوقار که در سراسر سرزمین میانه یافت می‌شود. گوزن‌ها معمولاً به نسای والا تعلق دارند و می‌گفتند که وقتی نسا در سرزمین‌های وحشی سفر می‌کند گوزن‌ها به دنبال وی می‌روند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...