آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - گذرگاه آناخ (گذرگاه غربی ارد گورگوروت)

گذرگاه آناخ (گذرگاه غربی ارد گورگوروت)

گذرگاهی میان ارد گورگورت غربی، تنها مسیر شرقی که به بیرون سرزمین دورتونیون راه داشت. جاسوسان مورگوت که به دنیال نیرنایت آرنویدیاد بودند آن را یافتند و نیروهای مورگوت برای ورود به بله‌ریاند از آن بهره بردند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...