خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گروند (دژکوبی که دروازۀ میناس تی‌ریت را در هم کوبید)

گروند (دژکوبی که دروازۀ میناس تی‌ریت را در هم کوبید)

دژکوب عظیمی که نیروهای موردور در طول نبرد دشت‌های په‌له‌نور، برای شکستن دروازه عظیم میناس تی‌ریت از آن استفاده کردند. گروند ابعادی عظیم داشت: صد پا طول داشت و همچنین دارای کلاهکی که به شکل سر گرگ که با فلز سیاه آب داده شده بود. این دژکوب در برابر حمله‌هایی که از بالا صورت می‌گرفت در امان بود و به زنجیری بزرگ مجهز بود. تمام دژکوب در طول مسیر دشت‌ها، توسط جانورانی عظیم به پیش کشانده شده بود (اینکه از چه نوعی بودند، گفته نشده است).

وقتی که دژکوب به دروازه رسید، ترول‌های کوهستانی دژکوب را به عقب کشیدند و آن را به دروازه کوبیدند. به دستور فرمانروای نزگول، این کار را سه بار دیگر انجام دادند، و با ضربۀ چهارم دروازه به همراه برقی از آذرخش خرد شد (چه‌بسا به خاطر طلسم نابودی که سازندگان گروند بر روی آن گماشته بودند). با پایین ریختن دروازه، مردمان میناس تی‌ریت در تحت خطر مرگبار پادشاه جادوپیشه قرار گرفتند، اما در همین زمان نیروهای روهان وارد نبرد شدند و توجه لشکریان او به سمت دیگر جلب شد.

گروندِ دژکوب در اصل نامش را از پتک جهان زیرین که متعلق به مورگوت بود و تاریخش به دوران اول برمی‌گشت گرفته بود، پتکی که مورگوت با آن تن فین‌گولفین را در هم کوبید.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

میت‌ریم (منطقه‌ای در جنوبی‌ترین نقطۀ هیت‌لوم)

منطقه‌ای در هیت‌لوم که دور تا دور آن توسط کوهستان ارد وترین و کوهستان میت‌ریم ...