خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 50)

آرشیو نویسنده: اله سار

کیریاهر (مغلوب کننده سرزمین های جنوبی)

کیریاهر پسر پادشاه کیریاندیل آخرین نفر از چهار پادشاه دریانورد گوندور بود. بندر اومبار توسط پدربزرگ او ائارنیل تصرف شده بود اما گوندور برای دفاع از این بندر به سختی افتاده بود. پدر کیریاهر هنگام دفاع از بندراومبار  در هجوم هارادریم شکست خورد.  کیریاهر فرد صبوری بود او ناوگان و سپاهش را در شمال آماده کرد و تا زمان اطمینان از پیروزی صبر کرد. سرانجام سی و پنج سال پس از شکست پدرش، حمله مهار ناشدنی را به جنوب آغاز کرد و کل هاراد را به تصرف درآورد. از این زمان کیریاهر نام هیارمنداکیل به معنای “پیروز جنوب” را برگزید.

کیریاهر به مدت صد و سی و چهار سال در گوندور حکومت کرد و این سرزمین را به اوج افتخار رساند. پسر او آتاناتار دوم آلاکرین جانشین وی شد.

کیرت (سیستم نگارش رونی)

لغتی الفی معادل رونی. حروفی که برای حکاکی در سطوح به جای نوشتن با قلم یا قلمو اختراع شد.

کیریت تورونات (شکاف عقاب ها)

گذرگاهی باریک و مخفی از میان کوهستان محیط شمالی گوندولین. مسیر باریکی که به گذرگاه ختم می شود با لبه خطرناک و دره عمیقی در سمت غربی آن و دیواره صخرهای در سمت شرقی. از طریق این گذرگاه بود که تبعیدیان گوندولین از سقوط شهر گریختند اما با نیرویی از موجودات مورگوت از جمله یک بالروگ مواجه شدند. گلورفیندل با بالروگ جنگید و هر دو به اعماق دره سقوط کردند و کشته شدند. در همین حین توروندور و عقابهای او ارک ها را عقب راندند و اجازه دادند سایر تبعیدیان از جمله ائارندیل جوان بگریزند.

کیریت نینیاخ (شکاف رنگین کمان)

گذرگاه صخره ای از میان کوه های شمال غرب سرزمین میانه که به خور درنگیست و دریای بزرگ منتهی می شود. دروازه نولدور در این شکاف قرار داشت و تور از این مسیر در ماموریت سرنوشت سازش به گوندولین گریخت.