خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 30)

آرشیو نویسنده: اله سار

نبرد شاخ آواز (نبرد بین روهان و ایزن گارد درگودی هلمز)

سارومان نیرومند به افراد روهان در گودی هلمز یورش برد. روهیریم به خاطر نفوذ هورن‌های جنگل فنگورن در بیشتر بخش‌ها پبروز شدند.

نبرد میدان کلبرانت (پیروزی ارول بر دشمنان گوندور)

در زمان کیریون کارگزار، گوندور مورد تهاجم مردمان درنده  خوی شرقی- که تنها با نام بالخوت شناخته می شوند- قرار گرفت. کیریون در اوج نا امیدی،  ائوتئود را  به یاری طلبید؛ مردمان شمالی که در سرچشمه های آندوین سکونت داشتند. فراتر از امید کیریون، ارباب آن ها ائورل به سوی جنوب رهبریشان کرد و دشمنان گوندور را در سواحل رود بزرگ در محلی که به  دشت کله برانت مشهور است، در هم شکست. این پیروزی ائورل در نبرد، مستقیما به پایه گذاری سرزمین روهان انجامید، و به همین سبب است که این نبرد، بر پرده ای آویخته در تالار زرین مدوسلد، به یادگار نقش بسته است.

نبرد ناندوهیریون (نبرد پایانی اورک ها و دورف‌ها)

نبردی سرنوشت ساز درجنگ بین اورک ها ودورف‌ها که در زمستان سال ۲۷۹۹ دوران سوم در پایین دروازه شرقی موریا اتفاق افتاد. این نبرد آزنول بیزار و یا نبرد معادن موریا نیز نامیده می‌شود.

نه سال قبل از این نبرد، ترور پادشاه دورف‌ها به دست آزوگ یکی از اورک‌های موریا به قتل رسید. این رویداد دورف‌ها را به واکنش شدیدی واداشت. آنها سپاهیان خود را تجهیز کردند و برای انتقام گیری از آزوگ، اورک های ناحیه کوه های مه آلود را به صورت هدفمند از بین بردند. سر انجام سپاهیان دورف‌ها خودِ موریای کهن را که آخرین دژ نظامی اورک ها و پناهگاه آزوگ بود فتح کردند.

این نبرد در درۀ ناندوهیریون واقع در پایین دروازه های موریا رخ داد. تعداد اورک ها بسیار زیاد بود و آنهامناطق بالای تپه را اشغال کردند. گرچه دورف‌ها که تحت فرماندهی تراین دوم قرار داشتند، بهتر تجهیز شده بودند و کمی بعد از شروع جنگ با رسیدن نیروهای تقویتی که توسط ناین پسر عموی تراین فرماندهی می‌شدند، تجدید قوا کردند. در این نبرد تلفات طرفین متخاصم زیاد بود ولی سرانجام دورف‌ها به پیروزی رسیدند و داین آهنین پا که در آن زمان فقط سی و دو سال داشت،آزوگ را روی پله های دروازه موریا به قتل رساند.