خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 30)

آرشیو نویسنده: اله سار

نبرد داگورلاد (شاخص‌ترین نبرد دوران دوم)

نبرد سرنوشت ساز جنگ «اتحاد آخر» که در آن آخرین جبهۀمتحد بزرگ بین انسان‌ها و الف‌ها به رهبری گیل گالاد و الندیل با افراد سائورن به مقابله پرداختند. این نبرد در یک دشت پهناور و خاک آلود در مقابل دروازه موردور به وقوع پیوست و افراد بسیاری که در این نبرد شرکت کرده بودند در خندق‌های واقع درمرزهای غربی میدان نبرد نابود شدند. تلفات طرفین متخاصم بسیار زیاد بود ولی سائورن مغلوب شد و به باراد –دور عقب نشینی کرد. پس ازپیروزی در نبرد، سالهای طولانی و تلخ محاصره که هفت سال به طول انجامید فرا رسید و سرانجام سائرون مغلوب شد و دوران دوم به پایان رسید.

این نبرد یکی از بزرگ‌ترین نبردهایی بود که دوران دوم تا آن زمان به خود دیده بود. اگر محلی که نبرد در آنجا رخ داده باشد فقط یک نام داشته باشد اکنون فراموش شده است. بعدا این منطقه برای سادگی داگورالد یا «میدان نبرد» نامیده شد.

نبرد بای واتر (آخرین نبرد از جنگ حلقه‌ها)

نزاعی که بین هابیت‌های شایر و متجاوزین گستاخ شارکی در گرفت. هابیت‌ها تحت فرماندهی پرگرین توک، مریادوک برندی باک و تولمن کاتن موفق شدند که افراد شارکی را بین خاکریزهای مرتفع جاده بایواتر به دام اندازند و آنهارا مغلوب سازند.

نبرد آزانول بیزار (انتقام دورف‌ها از آزوگ)

نبردی که به جنگ دورف‌ها و اورک ها پایان داد. در این نبرد نائین همراه با آزوگ و بسیاری از نیروهای متخاصم هر دو طرف از بین رفتند ولی دورف‌ها پیروزی را از آن خود کردند.

خفاش ها (مخلوقات بالدار شب)

 این مخلوقات بالدار از دیر باز جزء متحدین مورگوت و سائرون به شمار می‌رفتند. عمده ی شهرت آن ها در سرزمین میانه به خاطر جانب داری از گابلین ها در نبرد پنج سپاه است.

اشباح گورپشته (ارواح شرور خارج از منطقه آنگمار)

پادشاه جادوگر آنگمار در اثنای جنگش با بازماندگان آرنور ارواح شریر راجهت سکونت به تپه های ارواح گسیل داشت. آنها سال‌ها پس از سلطنت آنگمار درآنجا باقی ماندند.

توضیحات :

واژه ی wight(به معنای باشنده، موجود)، از انگلیسی قدیمی wihtریشه می گیرد. کلمه ای با معنای بسیار گسترده که می توانست به یک شخص، یک موجود، یا حتی یک شی اشاره داشته باشد. این واژه به خودی خود هیچ دلالتی بر شیطانی بودن ندارد. اما wiht در ساکسونی قدیمی که در لغت به معنای “شی “یا” چیز” است  به شیاطین نیز اطلاق می شود. شاید تالکین همین پیوند با عالم مردگان را مبنای انتخابwight برای نامیدن ارواح مقبره در  بلندی های گورپشته قرار داده باشد.

معنا:

یک barrow(بارو، پشته) یک گورپشته است و wight به یک شخص یا موجود اطلاق می شود.