آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - نبرد دیل (تهاجم سائورون به دیل و اره بور)

نبرد دیل (تهاجم سائورون به دیل و اره بور)

نبردی بود که در اثنای جنگ حلقه در دیل و اره بور اتفاق افتاد. داین پاآهنین و برند، حاکم دیل هر دو در این نبرد نابود شدند و افراد وابسته به آنهادر تنها کوه به محاصره درآمدند. پسران دو فرمانده به نامهای بارد دوم و تورین سوم سرانجام حلقه محاصره را شکستند و افرادسائورن را مغلوب کردند.

توضیحات :

نبرد دیل در هفدهم مارس آغاز شد و با پیروزی مهاجمان ایسترلینگ، مرگ برند و داین و حصر جانشینان آن ها در اره بور، پایان گرفت. محاصره هفت روز به طول انجامید تا اینکه خبرهایی مبنی بر سقوط باراد-دور به گوش محاصره کنندگان رسید و جنگجویان آنها را دلسرد کرد. در«داستان سال‌ها»می‌خوانیم که بارد دوم و ثورین سوم آنها را به عقب راندند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...