آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Battle of Dale

آرشیو برچسب: Battle of Dale

نبرد دیل (تهاجم سائورون به دیل و اره بور)

نبردی بود که در اثنای جنگ حلقه در دیل و اره بور اتفاق افتاد. داین پاآهنین و برند، حاکم دیل هر دو در این نبرد نابود شدند و افراد وابسته به آنهادر تنها کوه به محاصره درآمدند. پسران دو فرمانده به نامهای بارد دوم و تورین سوم سرانجام حلقه محاصره را شکستند و افرادسائورن را مغلوب کردند. توضیحات : نبرد ...

ادامه مطلب »