آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - نبرد آزانول بیزار (انتقام دورف‌ها از آزوگ)

نبرد آزانول بیزار (انتقام دورف‌ها از آزوگ)

نبردی که به جنگ دورف‌ها و اورک ها پایان داد. در این نبرد نائین همراه با آزوگ و بسیاری از نیروهای متخاصم هر دو طرف از بین رفتند ولی دورف‌ها پیروزی را از آن خود کردند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...