آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - نبرد پنج سپاه (نبردی بزرگ در مقابل دروازه های اره بور)

نبرد پنج سپاه (نبردی بزرگ در مقابل دروازه های اره بور)

نبردی بزرگ در مقابل دروازه های اره بور

«چنان نبردی آغاز شد که هیچکس انتظارش را نمی‌کشید. آن را پنج سپاه نامیده‌اند و نبردی وحشتناک بود. دریک سو گابلین و گرگ‌های وحشی و در سوی دیگر الف‌ها، دورف‌ها و انسان‌ها بودند»

هابییت فصل ۱۷ گسستن ابرها

از وقتیکه جنگ بین دورف‌ها و اورک ها به پایان رسید و دورف‌ها فاتح نهایی نبرد ناندوهیریون شدند، اورک ها کینۀ این نژاد را به دل گرفتند. در سال ۲۹۴۱ دوران سوم، که بیلبو بگینز راهی تنها کوه شد از این ماجرا بیش از صدو چهل سال می‌گذشت. هنگام عبور از مسیر کوه های مه آلود بیلبو، تورین و همراهانشان به دست گروهی از اورک ها که درآن نواحی ساکن شده بودند دستگیر شدند. انها به کمک گندالف فرار کردند ولی قبل از فرار عده ای از نگهبان‌ها را به همراه فرمانده شان که گابلین کبیر نام داشت به قتل رساندند.

نابودی گابلین کبیر به دست گروهی از دورف‌ها خاطرات تلخ جنگ دورف‌ها با اورک ها را در ذهن آنها زنده کرد. تحت فرماندهی بولگ که پدرش در ناندوهیریون به قتل رسیده بود تمام سپاهیان منطقه کوه های مه آلود همراه با متحدینشان یعنی گرگ‌ها و خفاش‌ها گرد آمدند و برای انتقام نقشه کشیدند.

بیلبو و دورف‌ها بی توجه به این رویدادها سفر خود را به سوی شرق ادامه دادند. آن ها پویش خود برای بازپس گیری اره بور را به  انجام رساندند اما در این راه خشم تراندویل را برانگیختند و نیز، غیرمستقیم، ویرانی شهر دریاچه را باعث شدند. الف های جنگلی تراندویل به مردان شهر دریاچه پیوستند و به اتفاق رهسپار شمال شدند تا با طلب کردن سهمی از گنج‌های اسماگ خسارت وارده را جبران کنند. تورین پسرعمویش داین را فراخواند و او با سپاهش از تپه های آهن به راه افتاد.

بدین ترتیب صحنه برای نبرد میان الف های جنگلی و مردان دریاچه از یک سو و دورف های تورین و داین از سوی دیگر فراهم آمد. نخستین تیرها از چله ی کمان رها شده بودند که ابر تیره ای از شمال فرا رسید. خفاش هایی که طلایه دار سپاهیان بولگ بودند. الف‌ها، انسان‌ها و دورف‌ها فورا اختلافات خود را در مقابله با تهدید جدید به فراموشی سپردند و نبرد در سراشیبی اره بور و پایین دره آغاز گردید. این نبرد خیلی وحشیانه بود و هنگامی که خشونت بالا گرفت افراد دیگری هم به آن پیوستند. عقابهای بیرون از کوههای مه الود و حتی خود بئورن به صورت خرسی غول آسا در جنگ شرکت کردند.

شبانگاهاناورک ها مغلوب شدند، اما نه بی خسرانی بزرگ. تورین نبردی جانانه با محافظین بولگ انجام داد و کشته شد. همراه با او دو خواهرزاده ی جوانش به نامهای فیلی و کیلی از پای در آمدند. بولگ بدست بئورن تکه پاره شد و جان سپرد.

توضیحات :

تاریخ‌ها در هابیت ندرتا دقیق‌اند ولی مطمئن هستیم که این جنگ در اواسط اکتبر اتفاق افتاده است. ما می‌دانیم که بیلبو و دورف ها روز بیست و دوم سپتامبر به دریاچه لانگ رسیدند و سه یا چهارهفته پس از آن، نبرد در «آخرین هفته پاییز» آغاز شد. (هابیت فصل ۱۱ روی پلۀ جلوی در– این بخش اشاره دارد به آخرین هفته اکتبر)

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...