آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کروت (هفتمین ماه سال)

کروت (هفتمین ماه سال)

این ماه در تقویم سرزمین میانه تقریبا مطابق با ژوئیه کنونی می باشد. کروت شکل سینداری نام این ماه است که به ویژه توسط دونه داین استفاده می شد ( در تقویم های دیگر مشابه شکل سنتی کوئنیایی این نام یعنی کرمیه به کار می رفت.). کروت پس از ماه نوروئی و پیش از ماه اوروئی قرار دارد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...