آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Cerveth

آرشیو برچسب: Cerveth

کروت (هفتمین ماه سال)

این ماه در تقویم سرزمین میانه تقریبا مطابق با ژوئیه کنونی می باشد. کروت شکل سینداری نام این ماه است که به ویژه توسط دونه داین استفاده می شد ( در تقویم های دیگر مشابه شکل سنتی کوئنیایی این نام یعنی کرمیه به کار می رفت.). کروت پس از ماه نوروئی و پیش از ماه اوروئی قرار دارد.

ادامه مطلب »