خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 80)

آرشیو نویسنده: اله سار

مارها (نژاد اژدهایان)

نام نژاد اژدهایان و به ویژه‌ انواع بدون بال آن‌ها از جمله، خود گلائرونگ بود که روی زمین می‌خزیدند.

مار (نامی که سارومان به گریما داده بود)

عنوانی تحقیرآمیز که سارومان در شایر برای تمسخر خدمتکارش، گریما به کار می‌برد. ظاهراً از «مارزبان» نامی که در روهان به سبب تأثیر موذیانه‌ی گریما بر شاه بر وی نهاده بودند می‌آید. مدت طولانی پس از آن، در شایر، تحمل تمسخر سارومان بر گریما گران آمد و در نهایت گلوی ارباب ستمگر خود را برید.

وودی‌اند (جنگل بزرگ بالای ماریش)

منطقه‌ای مرتفع در فاردینگ شرقی شایر که جنگلی انبوه داشت و میان ییلاق گرین‌هیل در غرب و ماریش در شرق واقع شده بود. سرچشمه‌ی نهر استاک از تپه‌های وودی‌اند بود. رودی از شرق می‌آمد و در استاک، به برندی‌واین می‌رسید.

خود وودی‌اند جمعیت پراکنده‌ای داشت ولی دهکده‌ی وود‌هال در حاشیه‌ی جنگل بلوط، در مرز شمالی آن بود. شاید به همین دلیل، الف‌ها منطقه‌ی مذکور را دوست داشتند از لیندون بدان‌جا سفر می‌کردند یا گاه برای زیارت تپه‌های برج از ریوندل، از آن می‌گذشتند. زمانی، وودی‌اند مسافرانی داشت که چندان دلپذیر نبودند. زمانی که گروهی از اراذل و اوباش، هنگام قدرت گرفتن شارکی بر شایر در آن محل سکنا گزیده بودند.

پس از آن که هابیت‌های شایر دوباره آن منطقه را پس گرفتند الف‌ها نیز به وودی‌اند آمدند. همین‌جا بود که فرودو بگینز و دیگر مسافران، در ۲۲ سپتامبر سال ۳۰۲۱ دوران سوم، دارندگان سه حلقه را دیدند و از همین‌جا بود که همراهان به بندرگاه‌های خاکستری رفتند. جایی که بیل‌بو و فرودو، با کشتی سفید، سرزمین میانه را ترک گفتند.