خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - گرگی (نام یکی از سگ‌های ماگوت دهقان)

گرگی (نام یکی از سگ‌های ماگوت دهقان)

مردم ماریش، نزدیک مرزهای شرقی شایر نسبت به بیگانگان و مزاحمان کنجکاو بی‌اعتماد بودند. ماگوت دهقان از بامفورلانگ یکی از همین‌ها بود و برای حفاظت از خودش در مقابل مهمانان ناخواسته سه سگ بزرگ نگه می‌داشت: گریپ، فنگ، و گرگی. هر سه ظاهری گرگ‌مانند داشتند و بدون تردید، منبع نام گرگی نیز همین بوده است. یکی از این سه، یعنی گرگی بر حسب شواهد از آن دوی دیگر بزرگ‌تر بوده و همانی بود که وقتی فرودو در حین سفر به باک‌لند به ماگوت برخورد وی را تهدید کرد.

درباره اله سار