خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 90)

آرشیو نویسنده: اله سار

کوهستان سفید (قله‌هایی برف‌پوش که گوندور و روهان را از یکدیگر جدا می‌کردند)

کوهستان سفید را به نام ارد نیمرایس نیز می‌شناختند که در رشته‌کوه‌های جنوب غربی اماکن شناخته شده‌ی سرزمین میانه با اهمیت به شمار می‌رفت. اواخر دوران سوم، کوهستان سفید مرز شمالی گوندور و مرز جنوبی روهان به شمار می‌رفت.

کوه سفید (نام تانیکوییتیل)

نامی که آدمیان به تانیکوییتیل، بلندترین کوه دنیا داده بودند. کوه سفید در مرزهای شرقی والینور قرار داشت و مانوه و واردا بر قله‌اش می‌ایستادند.

بانوی سفید نولدور (عنوان آردهل)

معنای عنوانی که در زبان الفی، آر-فی‌نیل، به دختر فین‌گول‌فین داده بودند. مانند اغلب نولدور، موهای آردهل تیره بود ولی سیمای رنگ‌پریده و لباس‌های سفید و سیمین وی، به «بانوی سفید» لقب گرفتن وی انجامید.

بانوی سفید روهان (عنوانی که فارامیر به ائووین داد)

عنوانی که فارامیر به ائووین روهانی داد. این دو ازدواج کرده در تپه‌های امین آرنن، در ایتیلین با هم زندگی کردند.

بانوی سفید گوندولین (عنوان آردهل)

در در روزهایی که آردهل، دختر فین‌گول‌فین در والینور زندگی می‌کرد وی را با عنوان بانوی سفید (یا در زبان الفی، آر-فی‌نیل) می‌شناختند. نامی که از سیمای رنگ‌پریده‌اش می‌آمد و نیز از عادت وی در پوشیدن رنگ‌های سفید و سیمین. وقتی که نولدور، در پی عموی نا‌تنی آردهل، فیانور، به تبعید رفتند او همراه برادرش، تورگون، سازنده‌ی شهر پنهانی گوندولین ماند. پس از کامل شدن شهر، آردهل، همراه تورگون رفت و عنوان بانوی سفید گوندولین را گرفت.