خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 91)

آرشیو نویسنده: اله سار

ویلکام «جولی» کاتن (دومین پسر تولمان کاتن)

دومین پسر در میان چهار پسر تولمان کاتن که با سه برادر و خواهرش رز، جولی کاتن از دوستان کودکی سم گمجی بود: در موردور، سم به یادش بود که یک سال پیش همراه با خانواده‌ی کاتن در دریاچه‌ی بای‌واتر قایق سواری کرده. در جریان جنگ حلقه، ولکام و برادران کاتن در دفاع از مزرعه‌ی پدرش مقابل افراد شارکی کمک کرد. و برای آزادسازی شایر به سم و دیگران مسافران یاری رساند.

ولکام «ویل» کاتن (برادر دهقان کاتن)

دومین پسر هولمان کاتن از بای‌واتر و کوچک‌ترین برادر دهقان تولمان و عموی رز، عروس سم گمجی. از زندگی او چندان چیزی در دست نیست جز آن که می‌دانیم در سال ۲۹۴۶، پنج سال پس از برادر بزرگ‌ترش به دنیا آمده و بر حسب تصادف، دقیقاً پس از ماجراجویی بزرگ بیل‌بو بوده است. خانواده‌ی کاتن بومی بای‌واتر بودند بنابراین قاعدتاً ولکام نیز در همان دهکده زندگی می‌کرد. مشخص نیست از وی کسی به جا ماند یا نه ولی حداقل نام ولکام ادامه‌ی حیات داد؛ برادرش، تولمان، دومین پسرش را به یاد او «ولکام» نام نهاد.

بیوه رامبل (یاری دهنده‌ی مرموز استاد گمجی)

«فرودو گفت: «اگر هنوز نمی‌خواهی بیایی نیازی نیست. ولی می‌دانی که استاد همین‌جا دم دست است و بیوه‌ رامبل خوب از او نگهداری می‌کند.»

-بازگشت شاه، کتاب ششم، فصل نه، لنگرگاه‌های خاکستری

پدر سم، استاد هام‌فست در سال ۲۹۲۶ دوران سوم به دنیا آمد پس در سالی که جنگ حلقه تمام شد، در سال ۳۰۱۹ نود و سه ساله بود. در سنین پیری، بیوه‌ی رامبل، یاری دهنده‌ی مرموز او بود. فردی که تقریباً هیچ کجای دیگر نشانی از وی نیست. (گرچه به مدد منابع دیگر می‌دانیم که اون پیرزن هابیتی بوده.) شاید یکی از همسایه‌های استاد در کوچه‌ی جدید زیر تپه‌ی هابیتون بوده باشد.

ویدفارا (یکی از مردان ولد)

یکی از سواران روهان که تئودن را تا میناس تریت دنبال کرد. خانه‌اش در ولد، یعنی در علف‌زارهای دست‌نخورده‌ی مرز شمالی روهان بود و در این مناطق شمالی بود که او نوعی حواس ویژه نسبت به آب و هوا پیدا کرده. همو بود که اولین بار در سواری طولانی روهانی‌ها، خبر از تغییر در باد داد. خبری که نشان از پایان تاریکی عظیم سائورون می‌داد. تالکین در هیچ‌کجا تفسیری برای اسم او نمی‌دهد ولی منبع احتمال به یقین آن از کلمات انگلو-ساکسن به معنی «مسافر جهانگرد» باشد.

ویت‌ول (شهری در توک‌لند)

شهر یا روستایی نزدیک باک‌بورو در منطقه‌ی توک‌لند شایر، در منتهی الهیه غربی تپه‌های سبز. تاین پالادین توک دوم، پدر پی‌پین را در مزارع و سرزمین‌های اطراف ویت‌ول می‌شناختند گرچه مشخص نیست وی در آن محل منزلی داشته یا در اقامت‌گاه اجدادی توک‌ها، در سمیال‌های بزرگ زندگی می‌کرده.