خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 110)

آرشیو نویسنده: اله سار

جنگل بره‌تیل

جنگلی در سرحدات غربی دوریات. این جنگل در سال‌های آخر دوران اول توسط مردم هالت از دومین خاندان اداین مسکون شد. و در این جنگل بود که تورین تورامبار گلارنگ اژدها را کشت.

بیشه (کلمه‌ای که گاه برای سیاه‌بیشه به کار می‌رود)

کلمه‌ای که گاهی اوقات برای توصیف سبز بیشه‌ی بزرگ، که بعدها سیاه بیشه نام گرفت، به کار می‌رود. به خصوص هنگامی که سائورون دول گولدور را در جنوب آن بنا کرد.

فورلیت (ماه پیش از نیمه‌ی تابستان)

شش ماه تقویم شایر که بین تریمیج و روزهای جشن نیمه‌ی تابستان در لیت و تقریباً هم زمان با ژوئن است و به طور دقیق از ۲۲  مه تا ۲۰  ژوئن.

گدارهای پوروس (درگاه ایتیلین)

مکان: تقاطع رود پروس با جاده‌ی هاراد در مرزهای جنوبی ایتیلین

نام‌های دیگر: محل تقاطع پروس

اکثر اوقات این گدارها را تقاطع پروس می‌نامند جایی که جاده‌ی هاراد وارد قلمروی گوندور می‌شود. پس از لحاظ استراتژیکی اهمیت بسیاری داشت زیرا سپاهیان دشمن که از جنوب می‌آمدند چاره ای جز گذر از این گدارها نداشتند.

این گدارها برای اولین بار در تاریخ ۱۹۴۴ (دوران سوم)  ذکر شدند هنگامی که دشمنان گوندور متحد شدند و از شمال و جنوب به این سرزمین حمله کردند. این بر عهده‌ی ژنرال ارشد آرنیل (بعدها شاه آرنیل دوم شد) بود تا قوای هارادریم را که از جنوب حمله می‌کردند، سرکوب کنند.  پس آرنیل قوایش را در اطراف گدارها آراست تا جنگ شروع شد.

هر چند گوندور از این حمله جان سالم به در برد اما کشته‌های بسیار داد.

این سرزمین هر چند بار یک بار توسط هارادریم مورد حمله قرار می‌گرفت. در سال ۲۸۸۵ دوران سوم مردمان درنده‌خوی سرزمین‌های جنوبی گوندور جنوبی را تشکیل دادند و از طریق پروس به ایتیلین حمله کردند. کارگزار تورین دوم به همراه قوای متحدش از روهان، سپاهیان شاه فولکواین سپاه هاراد را شکست داد و آن‌ها را به آن‌سوی رودخانه راند هرچند که دو پسر فولکواین در این جنگ کشته شدند.

گدارهای آیزن (نقطه‌ی تقاطعی رود آیزن)

گذرگاهی که در بالای رود آیزن قرار داشت . و به عنوان تنها راه عادی و راحت بین اریادور و گوندور شناخته می‌شد. این گدارها ارزش استرتژیکی بسیار داشتند و برج آیزنگارد برای محافظت از آنان ساخته شد. این گدارها شاهد جنگ بین سارومان و قوای روهان بودند.