خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 100)

آرشیو نویسنده: اله سار

دره‌ی فولد غربی (دره‌ی پهنی در کوهستان سفید)

کوهستان سفید، دیوار جنوبی فولد غربی را تشکیل می‌داد و در بخشی از آن رشته‌کوه، دره‌ی پهنی بود که چندین مایل گسترده شده بود: دره‌ی فولد غربی. در بخش غربی آن، دره‌ی باریک‌تری به کوهستان می‌رسید. آن را تنگه‌ی گودی می‌خواندند که ورودی به گودی هلم بود. همین‌جا بود که وقتی دون‌لندی‌ها به سرزمین روهان هجوم آوردند اهالی در آن پناه گرفتند. قرن‌ها بعد، ارتش سارومان به دره هجوم آورد در نبرد شاخ‌آواز شکست خورد.

نسخه‌ی قبلی دو برج، حاوی اشتباهی کوچک ولی مهم در رابطه با دره‌ی فولد غربی است. در حالی دست‌نوشته‌ی اصلی تالکین مشخص می‌کند خود دره «خلیجی بزرگ در کوهستان» بود، متن در جریان چاپ تحریف شد و «خلیج بزرگ» آن، ظاهراً به تنگه‌ی گودی اشاره می‌کند تا تمام دره. در نسخه‌های بعدی کتاب، این دوگانگی تصحیح شد.

مردان فولد غربی (سواران روهان غربی)

مردان روهان که در مناطق غربی ادوراس، در سرزمین‌های زیر کوهستان سفید می‌زیستند. در زمان جنگ حلقه، فرمان‌روای آن‌ها ارکن‌براند بود. بسیاری از ایشان در جریان نبرد گدارهای آیزن گم‌شدند ولی آن تعداد باقی ماندند که هنگام حمله‌ی نیروهای سارومان گروه دفاعی گودی هلم را تشکیل دهند.

اهالی فولد غربی (مردم غرب روهان)

مردمان روهان که مزارع گسترده‌ی فولد غربی، بین رود آیزن در غرب و انت‌واش در شرق را اشغال کرده بودند. در بخش جنوب شرقی فولد غربی، گودی هلم، قلعه‌ی شاخ‌آواز قرار قرار داشت. دژ مذکور، جایگاه اربابان فولد غربی بود که به نام شاه، بر اهالی فولد غربی فرمان‌روایی می‌کردند. در زمان جنگ حلقه، ارکن‌براند، ارباب شاخ‌آواز و ارباب فولد غربی بود.

فولد غربی (زمین‌های غربی روهانی‌ها)

منطقه‌ای متعلق به روهان در امتداد کوهستان سفید در شمال و در غرب ادوراس. گودی هلم در همین منطقه واقع شده است. مسیر رود آیزن، مرز غربی آن را مشخص می‌کند.

فاردینگ غربی (شایر سرزمین‌های غرب هابیتون)

فاردینگ غربی شایر که زمین میان بلندی‌های فار و سنگ سه فاردینگ را در احاطه داشت. بیشتر منظره‌ی فاردینگ غربی از تپه‌ماهور‌ گچی، به ویژه در بلند‌های سفید مرکزی تشکیل شده‌ بود. یعنی جایی که میکل دلوینگ را ساختند. در سمت مرزهای شمالی و شرقی، زمین پست‌تر می‌شد و دره‌ی رود کوچکی که به اسم واتر می‌شناختند در مرز شمال شرقی فاردینگ شکل گرفته بود.

از حیث سیاسی، ظاهراً فاردینگ غربی در میان چهار فاردینگ شایر مهم‌تر بود. نه تنها میکل دلوینگ در آن قرار داشت که شهر عمده‌ی شایر بود بلکه اقامتگاه تاین‌ها در سمیال‌های بزرگِ توک‌لند نیز آن‌جا بود و شهر مهم هابیتون، منزل خانواده‌ی بگینز هم در آ‌ن محل واقع شده بود.

نکته:

۱- برخی از علایم روی این نقشه را خود تالکین کشیده است پس مکان آن‌ها از روی دست‌نوشته‌ها آمده. در همین راستا، ما به طور مشخص، مسیر دقیق مرز غربی فاردینگ غربی را نمی‌شناسیم ولی به طور حتم می‌دانیم که بلندی‌های فار بر مرز شایر در همین راستا قرار دارند. مشابه همین امر در مورد مکان میکل دلوینگ و لانگ‌باتوم نیز صادق است و نمی‌توان جای آن‌ها را با قطعیت مشخص کرد. ولی با مکانی این‌جا نشان داده شده تفاوت بسیاری ندارند.