خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - صلح تحت نظارت (زمانی که سائورون به شرق عقب نشست)

صلح تحت نظارت (زمانی که سائورون به شرق عقب نشست)

دوره‌ای نزدیک به چهارصد سال در دوره‌ی سوم که در آن، سائورون نیروهای خود را از مقابل خردمندان عقب کشید و در شرق سرزمین میانه پنهان شد.

درباره اله سار