آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - مراسم جشن تولد (مراسم وداع بیل‌بو با شایر)

مراسم جشن تولد (مراسم وداع بیل‌بو با شایر)

یکی از بزرگ‌ترین مراسم‌ها که در بیست و دوم سپتامبر سال سه هزار و یک از دوران سوم به افتخار سی وسه سالگی فرودو و به ویژه صد و یازده سالگی بیل‌بو در هابیتون برگزار شد. پس از این مراسم بیل‌بو شایر را ترک گفت و حلقه را به فرودو سپرد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سرگذشت خلق سرزمین میانه از زبان تالکین - ترجمه نامه شماره 257

سرگذشت خلق سرزمین میانه از زبان تالکین – ترجمه نامه شماره ۲۵۷

در این نامه تاریخچه‌ای از خلق رشته‌افسانه تالکین از زبان خود وی بیان شده است