خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 70)

آرشیو نویسنده: اله سار

باران (پسر ارشد بئور)

پسر ارشد بئور کهنسال که پس از اعزام پدرش جهت خدمت در نارگوتروند سرپرستی خاندان بئور را به عهده گرفت.

باراهیر (هشتمین کارگزار گوندور)

پدر باراهیر، هادور نام داشت. او مردی مشهور با طول عمر زیاد بود که بر گوندور فرمانروایی کرد و همانند مباشرش بیش از صد و هفده سال عمر کرد. طبق بهترین منابعی که در اختیار داریم، باراهیر در دوازدهمین سال فرمانروایی پدرش بدنیا آمده است با این اوصاف می‌توان چنین استنباط کرد،پدرش وقتی که صد و پنج سال داشته است صاحب چنین فرزندی شده است. با چنین عمر طولانی که باراهیر داشته است، نباید از دوران فرمانروایی طولانی او شگفت زده شد. ولی باید گفت که دوران فرمانروایی پسرش دیور کوتاه بوده است. باراهیر طی سالهای رو به زوال دوران صلح و آرامش، شغل کارگزاری خود را حفظ کرد. سالهای بعد او و پسرش دیور بدون دردسر فرمانروایی کردند. نوه باراهیر دنه تور نام داشت که پسر دخترش ریان بود. او نجیب زاده ای جوان بود که وقتی باراهیر به سمت کارگزاری منصوب شد حدود بیست سال داشت. همین دنه تور بود که شصت سال پس از مرگ باراهیر زمانیکه در مرزهایش آتش جنگ افروخته شده بود فرمانروایی گوندور را بدست گرفت. باراهیر مدت هفده سال به عنوان کارگزار گوندور فرمانروایی کرد و بعد از او پسرش به نام دیور جانشین او گردید.

باراهیر (مولف کتاب «داستان آراگورن و آرون»)

او نوۀ فارمیر کارگزار گوندور و بانوی روهان به نام ائووین بود، که در بعضی روایت‌ها نام او به عنوان نویسنده داستان آراگورن و آرون در قرن دوم از دوران چهارم ذکر شده است. اثر او به طور مختصر در کتاب سرخ سرحد غربی باقی مانده است و سرانجام به صورت بخشی از ضمیمه الف کتاب ارباب حلقه‌ها درآمده است.

بجز اجداد او یعنی فارمیر و ائووین سایر اعقاب و نیاکان او مشخص نمی‌باشند. در بخش وارثان الندیل (که بیشتر بخش‌های پایانی ضمیمه الف بر مبنای آن شکل گرفته است) فقط یک بار نام پسر فارمیر ذکر شده است. ظاهرا این تنها فرزند او بوده که البورون نام داشته است. کاملا معلوم نیست که آیا تالکین قصد داشته است این کاراکتر را معرفی نماید یا خیر، ولی معقول به نظر می‌رسد که البورون را پدر باراهیر بدانیم. احتمالا بعدا خواهیم دید که باراهیر القاب مباشر گوندور و شاهزاده ایتیلین را به ارث می‌برد. با این وجود باید تاکید نماییم که هیچ یک از این موارد به صراحت توسط تالکین مطرح نشده است.

باراهیر (نجات دهنده فین رود فلاگوند)

از اعقاب بئور کهنسال و پدر ارخامیون بود. اودر براگولاخ جنگید و جان فین رود فلاگوند را نجات داد اما بعدا به عنوان یاغی توسط افراد مورگوت اسیر شد و در ارتفاعات دورتونیون (جنگل کاج‌های سبز) به قتل رسید.

بارا گوند (پدر مورون الدون)

او پدر مورون الدون  و پدر بزرگ تورین تورامبار محسوب می‌شود. او از داگور براگولاخ فرار کرد و اندکی بعد همراه با عمویش باراهیر و تنی چند از همراهانش درارتفاعات دورت اونیون به صورت غیر قانونی سکنی گزیدند تا اینکه سرانجام به سائورون تسلیم شدند وبه قتل رسیدند.