خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 70)

آرشیو نویسنده: اله سار

آیا می دانستید؟

آیا می دانستید «جان رایس دیویس» بازیگر نقش «گیملی» برای ایفای این نقش مجبور بوده بیش از ۵ ساعت زیر گریم بشینه؟ او به موادی که در گریمش به کار می رفته حساسیت داشته و مجبور بوده هر سه روز یکبار جلوی دوربین برود. جالب است بدانید با اینکه او نقش یک «دورف» را بازی کرده ولی بلند قد ترین فرد در بین «یاران حلقه» است.

آیا می دانستید؟

آیا می دانستید هنگامی که اولین بار «گندالف سپید» را می بینیم. عوامل فیلم صدای او را با صدای «سارومان» ترکیب کردند؟ و چشمان او را نیز با چشمان «سارومان» ( کریستوفر لی) جا به جا نموند تا با ایجاد یک تنش کوچک در شما، فکر کنید به واقع او سارومان است؟

آیا می دانستید؟

آیا می دانستید برخی از صحنه های «فیلم ارباب حلقه ها» که نیاز به جلوه ها ی ویژه کامپیوتری با دقت بیشتری داشتند زمانی به پایان رسیدند که فیلم اسکار بهترین جلوه ها ی ویژه را از آن خود کرده بود ؟

آیا می دانستید؟

آیا می دانستید که «پیترجکسون» در ابتدا از «بیلی بوید» بازیگر نقش «پیپین» خواست که برای بازی در این نقش لهجه اسکاتلندیش را کنار بگذارد اما بعدا منصرف شد؟ یکی از دلایل این کار این بود که در «کتاب هابیت» چنین آمده که مخترع بازی گلف یکی از اسلاف «خاندان توک» بوده و از آنجا که در واقعیت بازی گلف یک بازی اسکاتلندی است، «جکسون» به این نتیجه می رسد که لهجه اسکاتلندی برای «پره گرین توک» چندان هم دور از ذهن نیست. جالب است بدانید که «جکسون» برای گرفتن تست بازیگری از «بوید» شخصا به اسکاتلند سفر کرد. در ضمن «بوید» ترانه ای به نام «The Steward of Gondor» را برای فیلم «بازگشت پادشاه» نوشته و اجرا کرده است.