آخرین مقالات فرهنگنامه

رود باراندوین

رودی که هابیت‌های شایر آن را «برندی واین» می نامیدند. یک نام الفی برای رودی که از دریاچه ننوئیل واقع در شمال دور سرچشمه می‌گرفت و غرب و جنوب را درمی نوردید تا به دریای سیاه که بر فراز ارین ورن قرار داشت برسد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...