آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - باراهیر (مولف کتاب «داستان آراگورن و آرون»)

باراهیر (مولف کتاب «داستان آراگورن و آرون»)

او نوۀ فارمیر کارگزار گوندور و بانوی روهان به نام ائووین بود، که در بعضی روایت‌ها نام او به عنوان نویسنده داستان آراگورن و آرون در قرن دوم از دوران چهارم ذکر شده است. اثر او به طور مختصر در کتاب سرخ سرحد غربی باقی مانده است و سرانجام به صورت بخشی از ضمیمه الف کتاب ارباب حلقه‌ها درآمده است.

بجز اجداد او یعنی فارمیر و ائووین سایر اعقاب و نیاکان او مشخص نمی‌باشند. در بخش وارثان الندیل (که بیشتر بخش‌های پایانی ضمیمه الف بر مبنای آن شکل گرفته است) فقط یک بار نام پسر فارمیر ذکر شده است. ظاهرا این تنها فرزند او بوده که البورون نام داشته است. کاملا معلوم نیست که آیا تالکین قصد داشته است این کاراکتر را معرفی نماید یا خیر، ولی معقول به نظر می‌رسد که البورون را پدر باراهیر بدانیم. احتمالا بعدا خواهیم دید که باراهیر القاب مباشر گوندور و شاهزاده ایتیلین را به ارث می‌برد. با این وجود باید تاکید نماییم که هیچ یک از این موارد به صراحت توسط تالکین مطرح نشده است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...