آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - رود جنگلی (رود سیاه‌بیشه‌ی شمالی)

رود جنگلی (رود سیاه‌بیشه‌ی شمالی)

مکان: قسمت های شمالی سیاه بیشه

سر چشمه:  کوهستان خاکستری، تنها چند مایل با سرچشمه شرقی آندوین فاصله دارد.

شاخابه‌ها: رود طلسم شده و بی نامی که از تالارهای تراندویل می‌گذرد.

مقصد:  به دریاچه‌ی لانگ می‌ریزد.

رودخانه‌ای که از شمال سیاه بیشه می‌گذرد و سرچشمه آن در کوهستان خاکستری است و به دریاچه‌ی لانگ می‌ریزد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...