خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - جنگل نلدورت (جنگل شمالی دوریات)

جنگل نلدورت (جنگل شمالی دوریات)

جنگل درختان راش در کرانه‌ی رود اسگالدوین که بخش کوچکی از قلمرو پادشاهی دوریات را در شمال تشکیل می‌داد.[۱][۱] کلمه‌ی الفی neldor تحت‌اللفظی معنای «سه درخت» می‌دهد، که اشاره به درخت راش عظیم تنه‌ی «هیریلورن» می‌کند. نام همین درخت است که بر تمام درختان این نوع اطلاق می‌شود.

درباره اله سار