خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - جنگل نلدورت (جنگل شمالی دوریات)

جنگل نلدورت (جنگل شمالی دوریات)

جنگل درختان راش در کرانه‌ی رود اسگالدوین که بخش کوچکی از قلمرو پادشاهی دوریات را در شمال تشکیل می‌داد.[۱][۱] کلمه‌ی الفی neldor تحت‌اللفظی معنای «سه درخت» می‌دهد، که اشاره به درخت راش عظیم تنه‌ی «هیریلورن» می‌کند. نام همین درخت است که بر تمام درختان این نوع اطلاق می‌شود.