خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - بانوی سفید گوندولین (عنوان آردهل)

بانوی سفید گوندولین (عنوان آردهل)

در در روزهایی که آردهل، دختر فین‌گول‌فین در والینور زندگی می‌کرد وی را با عنوان بانوی سفید (یا در زبان الفی، آر-فی‌نیل) می‌شناختند. نامی که از سیمای رنگ‌پریده‌اش می‌آمد و نیز از عادت وی در پوشیدن رنگ‌های سفید و سیمین. وقتی که نولدور، در پی عموی نا‌تنی آردهل، فیانور، به تبعید رفتند او همراه برادرش، تورگون، سازنده‌ی شهر پنهانی گوندولین ماند. پس از کامل شدن شهر، آردهل، همراه تورگون رفت و عنوان بانوی سفید گوندولین را گرفت.

درباره اله سار