خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - حلقه‌ی سفید (حلقه‌ی گالادریل)

حلقه‌ی سفید (حلقه‌ی گالادریل)

یکی از سه حلقه‌ی الفی که کله‌بریم‌بور، از اره‌گیون آن را ساخت. نام واقعی‌اش ننیا، حلقه‌ی آب بود و الماسی یگانه آن را زینت می‌بخشید. کله‌بریم‌بور چون دید که سائورون می‌کوشد به عنف حلقه‌های قدرت را بگیرد ننیا را به گالادریل سپرد و او نیز به نوبه‌ی خود، حلقه را به سرزمین لورین برد. پس از گم‌ شدن حلقه‌ی یگانه در اوایل دوران سوم، گالادریل با استفاده از قدرت ننیا سرزمین خود را حفظ کرد و لورین تا سال‌های پایانی آن دوره دوام آورد. وقتی که بالاخره حلقه‌ی یگانه نابود شد، حلقه‌ی سفید نیز قدرت خود را از دست داد و گالادریل، با حلقه در دست، از روی دریا به غرب درگذشت.

درباره اله سار