خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - کوهستان سفید (قله‌هایی برف‌پوش که گوندور و روهان را از یکدیگر جدا می‌کردند)

کوهستان سفید (قله‌هایی برف‌پوش که گوندور و روهان را از یکدیگر جدا می‌کردند)

کوهستان سفید را به نام ارد نیمرایس نیز می‌شناختند که در رشته‌کوه‌های جنوب غربی اماکن شناخته شده‌ی سرزمین میانه با اهمیت به شمار می‌رفت. اواخر دوران سوم، کوهستان سفید مرز شمالی گوندور و مرز جنوبی روهان به شمار می‌رفت.

درباره اله سار