خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - گواهان مانوه (عقاب‌های منل‌تارما)

گواهان مانوه (عقاب‌های منل‌تارما)

قله‌ی منل‌تارما در نومه‌نور وقف ارو شده بود و به دلیل سکوت عظیمش شهرت داشت. سکوتی که حتی نغمه‌ی پرندگان نیز آن را نمی‌کشست. در اصل، تنها پرندگانی که آن‌جا می‌رفتند سه عقاب بودند که از آن مکان مقدس مراقبت می‌کردند. نومه‌نوری‌ها آن‌ها نگهبانان بخت بلند برای کوه مقدس و تمام سرزمین می‌شمردند و آن‌ها را گواهان مانوه می‌نامیدند.

گرچه مردم نومه‌نور اگر می‌خواستند می‌توانستند به قله بروند عقاب‌ها پایین‌تر پرواز کرده و بر سه سنگ می‌نشستد و ایشان را تماشا می‌کردند. زمانی که شاه هر سال سه نماز را به جا می‌آورد عقاب‌ها بر فراز سرش پرواز می‌کردند.ر

درباره اله سار