آخرین مقالات فرهنگنامه

د

دوران دوم (عصر نومه‌نور)

۵۹۰ سال پس از اولین طلوع خورشید و با شکست مورگوت در جنگ خشم و تبعید او از آردا دوران دوم آغاز شد. آن جنگ ویرانی‌های بسیاری در زمین‌های شمال غربی سرزمین میانه به بار آورد. زمین‌های بلریاند اکثراً توسط دریا محاصره شد و تنها قلمرو لیندون در غرب کوهستان آبی باقی ماند. دوران دوم دوران نومه‌نور بود؛ پادشاهی بزرگ ...

ادامه مطلب »

دریای نورنن (درون‌بوم بزرگ موردور)

دریاچه‌ای بزرگ در منطقه‌ی جنوبی موردور که به نام نورن شناخته ‌می‌شود. به طول بیش از صدها مایل و عرضی در حدود پنجاه مایل که بزرگترین قسمت آن توسط چهار رودخانه‌ای که از کوه‌های اطراف موردور جاری بود تغذیه می‌شد. این «دریای» نورنن در واقع یک دریاچه‌ی بزرگ بود و به همین دلیل است که در بعضی جاها با نام ...

ادامه مطلب »

دریای رون (درون‌بوم شرقی سرزمین میانه)

دریایی داخلی در شرق سرزمین میانه که رود کلدوین به آنجا ختم می‌شد و به وسیله چهار رودخانه که از کوه‌های اطراف سرچشمه می‌گرفتند تشکیل شده بود. در شمال شرقی دریا، جنگلی انبوه و در جنوب غربی سرزمینی کوهستانی قرار داشت. همچنین گفته ‌می‌شود سرزمین رازآلود دوروینیون در شمال غربی کرانه‌های آن واقع شده است.

ادامه مطلب »

دروازۀ شاخ‌سرخ («دروازۀ» کوهستان مه‌آلود)

دروازۀ کوهستان مه‌آلود. نامی که به ورودی گذرگاه بین کوهستان مه‌آلود از دشت و بیابان اریادور تا آنسوی رووانیون، درۀ ناندوهیریون، داده شده بود.

ادامه مطلب »