آخرین مقالات فرهنگنامه

د

دروازه‌های سیاه (مورانون موردور)

تاریخ‌ها: ابتدا در دوران دوم ساخته شد؛ ۲۵ مارس سال ۳۰۱۹ دوران سوم نابود گشت. مکان: گذرگاه تسخیرشده‌‌ی کریت گورگور خاستگاه: توسط سائورون ساخته شد. نام‌های دیگر: دروازه سیاه، دروازه‌ی موردور، دروازه‌های موردور، مورانون در گوشه شمال غربی موردور، جایی که کوه‌های غربی افل دوات به رشته کوه شمالی ارد لیتوی می‌پیوستند، گذرگاهی باریک شکل گرفته بود که به قلمروی ...

ادامه مطلب »

دشمن پلید جهان (نام نفرین‌شده‌ی اولین ارباب تاریکی)

تاریخ‌ها: ملکور در آغاز آفرینش به آردا آمد؛ او پس از سرقت سیلماریل‌ها، حدودا پنجاه سال پیش از اولین طلوع خورشید، «دشمن پلید جهان» (مورگوت) نام گرفت، و در سال ۵۹۰ دوران اول از جهان تبعید شد. نژاد: آینور محل سکونت: آنگباند قله‌های مهم: قله‌های سه وجه تانگورودریم بر فراز دژ مورگوت، آنگباند، سر برافراشته بودند. نام‌های دیگر: دشمن آدمیان ...

ادامه مطلب »

دریاهای پرسایه

بخشی از دریای بزرگ که نزدیک‌ترین نقاط آبی به سواحل قلمرو قدسی و در جانب شرقی تول اره‌سئا و خلیج الدامار بود. پس از گریز نولدور و اولین طلوع ماه، والار بر آن شدند که قلمرو خود را از دنیای بیرون محروس گردانند. آنها آب این دریاها را با سایه‌هایی سردرگم‌کننده درهم آمیختند – که منشأ نام آنجا شد – ...

ادامه مطلب »

دره سیاه‌ریشه (وادی رودخانه مورتوند)

دره‌ای پوشیده از علفزار که رود سیاه‌ریشه از آن می‌گذشت (در زبان الفی به این رود سیاه‌ریشه می‌گفتند) رود درست تا زیر دامنه‌های قسمت جنوبی سفید کوه بالا می‌آمد و در سایه‌سار صخره های بالای سرچشمۀ رود، دروازۀ پنهانی وجود داشت که به جاده مردگان منتهی می‌شد. مردم این دره به خاطر مهارتشان در تیراندازی در گوندور مشهور بودند. فرمانروای ...

ادامه مطلب »

دست سیاه (اولی دستی حلقه یگانه را به انگشت کرد)

این اصطلاح توسط گالوم برای دستان حقیقی سائورون بکار می‌رفت اما به طور نمادین برای قدرت بیکرانش نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت.

ادامه مطلب »