آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - دره سیاه‌ریشه (وادی رودخانه مورتوند)

دره سیاه‌ریشه (وادی رودخانه مورتوند)

دره‌ای پوشیده از علفزار که رود سیاه‌ریشه از آن می‌گذشت (در زبان الفی به این رود سیاه‌ریشه می‌گفتند) رود درست تا زیر دامنه‌های قسمت جنوبی سفید کوه بالا می‌آمد و در سایه‌سار صخره های بالای سرچشمۀ رود، دروازۀ پنهانی وجود داشت که به جاده مردگان منتهی می‌شد.

مردم این دره به خاطر مهارتشان در تیراندازی در گوندور مشهور بودند. فرمانروای آنها دوین‌هیر گروه کوچکی از تیراندازنش را به نبرد میدان‌های په‌له‌نور اعزام نمود. با این گروه پسران دویین‌هیر به نام‌های دروفین و دویلین که بعداً هردوی آنها در دفاع از میناس تی‌ریت کشته شدند، همراه شدند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه - حال وی مساعد است

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه – حال وی مساعد است

ساعاتی پیش ایان مک‌کلن در حین اجرایی پرتحرک مربوط به یک مبارزه از روی صحنه ...