آخرین مقالات فرهنگنامه

د

دریاچه میت‌ریم (دریاچه‌ای در شمال سرزمین میت‌ریم)

دریاچه‌ای باریک و دراز که از شرق تا غرب شمال میت‌ریم جاری بود، و آنجا را از دشت‌های هیت‌لوم جدا می‌کرد. غرب این رودخانه کوهستان میت‌ریم قرار داشت و شرق آن کوهستان سایه، و توسط چهار رود از این کوهستان‌ها تغذیه می‌شد. مهمترین حضور این دریاچه در تاریخ، محل آن برای نخستین درگیری نولدور با مورگوت در سرزمین است. در ...

ادامه مطلب »

دریاچه ایون‌دیم (دریاچه‌ای که آنومیناس کنار آن بنا شده بود)

دریاچه‌ای در شمال سرزمین میانه، الف‌ها آن را نن‌اویال می‌خواندند. آنومیناس – شهر کهن پادشاهی آرنور – در سواحل جنوبی این دریاچه بنا شد.

ادامه مطلب »

درازچشمه (از سرچشمه‌های درازتندآب)

یکی از دو رودی که در شمال دور سرزمین میانه جاری می‌شد و سرچشمه‌های رودخانه بزرگ، آندوین، (یا در زبان آدمیان درازتندآب) را تشکیل می‌دادند.

ادامه مطلب »

درازتندآب (اسم آندوین در زبان انسان‌ها)

اسم تقریباً فراموش شده رودخانه آندوین در زبان انسان‌ها، توسط اجداد روهیریم به آن داده شده بود، اما معمولا فقط «رودخانه بزرگ» خوانده می‌شد.

ادامه مطلب »

دریاچه نورنن (دریای داخلی موردور)

دریاچه‌ای وسیع یا دریایی داخلی که در مرکز مناطق جنوبی موردور قرار داشت، با چهار رودی که از رشته کوه‌های محاط سرزمین تاریک جاری بودند، تغذیه می‌شد. اطراف کرانه‌های این دریاچه زمین‌های برده‌های سائورون قرار داشتند، جایی که تدارکات ارتش‌های بزرگش تهیه می‌شد. پس از شکست سائورون در جنگ حلقه شاه نو تاج گذاری کرده، اله‌سار، برده‌ها را از کار ...

ادامه مطلب »