آخرین مقالات فرهنگنامه

د

دشت های گلادن (دشت هایی در مصب رودخانه گلادن)

مرداب هایی در آنجا که گلادن به پایین سرازیر شده و از کوه های مه آلود خارج می شد و به رود بزرگ آندوین می پیوست. اینجا در نخستین سال دوران سوم سرزمین میانه، اتراق گاه ایسیلدور بود، زمانی که وی حلقه را از دست داد.

ادامه مطلب »

دزدان دریایی اومبار (دزدان دریایی اهل سرزمین های جنوبی گوندور)

مردمان اومبار که بخش اعظم آن ها از نسل کاستامیر غاصب و پیروان او بودند و اگر چه اصالتی گوندوری داشتند اما به خصومت طولانی خود با سرزمین اجدادیشان ادامه می دادند.

ادامه مطلب »

دشت کورمالن (بخشی از ایتلین)

درختزاری در شمال ایتلین و در کنار ساحل آندوین و در نزدیکی کایر اندروس. فردو و سم پس از موفقیت در پویش کوه هلاکت در این دشت مورد استقبال با شکوهی قرار گرفتند.

ادامه مطلب »

داروغه (عنوان ادعایی لوتو سکویل-بگینز)

عنوانی که ظاهرا لوتو سکویل-بگینز پس از خلع ویل وایت فوت از شهرداری شایر و در اختیار گرفتن قدرت برای خود ابداع کرد. اگر چه داروغه عنوان رسمی او بود اما معمولا رئیس خطاب می شد. پس از آن که سارومان به شایر آمد و با نام شارکی آن جا را در اختیار گرفت، هابیت ها او را رئیس حقیقی ...

ادامه مطلب »