خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - درخت زبان گنجشک (درختانی که نیزه روهیریم از آن ساخته می‌شد)

درخت زبان گنجشک (درختانی که نیزه روهیریم از آن ساخته می‌شد)

درختانی بلند و صاف که در سرزمین‌های شمالی و در سراسر سرزمین میانه به وفور پیدا می‌شود. نیزه‌های روهیریم از چوب آن‌ها ساخته شده بود و همینطور عصای گندالف.

درباره 3DMahdi