آخرین مقالات فرهنگنامه

د

دروازۀ هفتم (آخرین دروازه گوندولین)

دروازه فولاد بزرگی است که در ورودی انتهایی به اورفالخ اخور به شهر پنهان گوندولین قرار گرفته ‌است. برخی منابع نشان می دهد که این دروازۀ آخر توسط مایگلین پس از فرار ارتش گوندولین از نیرنائت آرنویدیات ساخته شده بود.

ادامه مطلب »

دوم‌زادگان (فرزندان جوانتر ایلوواتار)

یک نام برای آدم‌ها. به دلیل بیدار شدنشان پس از الف‌ها، دوم‌زادگان یعنی دومین دسته از فرزندان ایلوواتار نام گذاری شدند. البته انسان‌ها نام‌های بسیاری داشتند اما  آنها را بیشتر با نام فانیان و  فرزندان ثانی یا دوم‌زادگان می‌شناختند. الف‌ها که نخست‌زاده بودند در دوران دو درخت بیدار شدند. اما انسان‌ها که بیدارشدگان دوم بودند پس از فرار ملکور از ...

ادامه مطلب »

دومین موسیقی آینور (ترانه‌ای در آخر زمان)

موسیقی اول را آینور پس از خلق جهان و به دستور ایلوواتار خواندند. اما حرف هایی مبنی بر وجود موسیقی دوم در برنامۀ جهان و آینور وجود دارد که ممکن است دومین موسیقی آینور در آخر الزمان و توسط ارواح انسان‌ها و شاید هم الف‌ها خوانده شود. اما توضیح مشخصی از آن داده نشده.

ادامه مطلب »

دروازۀ دوم (دروازۀ سنگی‌)

دومین دروازه از هفت دروازۀ گوندولین که راه اورفالخ اخور را سد می‌کرد، آبکندی که از طریق کوهستان محیط به درون گوندولین راه داشت. دروازۀ دوم شامل یک بلوک بزرگ و جلا داده شده و صاف بود که  شبیه به یک دیوار سنگی بود که بر  سر راه تونل قرار میگرفت. که این در سنگی  بر روی یک محور مرکزی ...

ادامه مطلب »

دومین نبرد گدارهای ایزن (دفاع ناموفق ارکنبراند از گدارهای ایزن)

نبردی که در شب ۲ مارس سال ۳۰۱۹ دورۀ سوم رخ داد. که در آن گریم‌بولد و الف‌هلم در برابر سپاهیان سارومان در نزدیکی رودخانۀ آیزن به پیکار پرداختند. در نتیجۀ این نبرد سارومان پیروز شد و سواران روهیریم در حال عقب نشینی پراکنده شدند.

ادامه مطلب »