آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - دوم‌زادگان (فرزندان جوانتر ایلوواتار)

دوم‌زادگان (فرزندان جوانتر ایلوواتار)

یک نام برای آدم‌ها. به دلیل بیدار شدنشان پس از الف‌ها، دوم‌زادگان یعنی دومین دسته از فرزندان ایلوواتار نام گذاری شدند. البته انسان‌ها نام‌های بسیاری داشتند اما  آنها را بیشتر با نام فانیان و  فرزندان ثانی یا دوم‌زادگان می‌شناختند. الف‌ها که نخست‌زاده بودند در دوران دو درخت بیدار شدند. اما انسان‌ها که بیدارشدگان دوم بودند پس از فرار ملکور از والینور و نابودی دو درخت و اولین طلوع خورشید بیدار شدند به همین دلیل آنها را فرزندان خورشید نیز می‌نامند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«سه همسفر» اثر سرینا مالیون

نامزدهای جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۳ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...