خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - ترانه ها، چکامه ها، افسانه ها

ترانه ها، چکامه ها، افسانه ها

آلدودنیه (مرثیه ای برای دو درخت)

اثری که توسط المیره وانیایی برای زنده نگاه داشتن خاطره نابودی دو درخت و خاموشی والینور و همچنین سایر اتفاقات سرنوشت سازی که در آن روز مهم تاریخ جهان روی داد، خلق شده است. داستان غم انگیزی که نام آن در زبان کوئنیا «مرثیه ای برای دو درخت» ترجمه می شود و گفته شده تمام الدار آن را می شناسند.

به طور یقین مشخص نیست که آیا المیره تاریک شدن را به چشم خود دیده باشد؛ اما به عنوان یک وانیا به احتمال زیاد زمانی که نور والینور به خاموشی می گرایید، در دامنه های تانیکوئتیل حضور داشته است.

آلداریون و ارندیس (داستان همسر دریانورد)

یکی از داستان های نومه نوری که با سقوط نومه نور  از بین نرفت. تاریخ آلداریون ششمین پادشاه نومه نور و همسر جدا شده اش، ارندیس.

تعطیلات یک هابیت (زیرعنوانی برای خاطرات بیلبو بگینز)

بعد از ماجراجویی بیلبو در سفر به اره بور، او خاطرات خودش را به همراه ثورین و گروهش نوشت. عنوانی که او انتخاب کرده بود ، آنجا و بازگشت دوباره: تعطیلات یک هابیت، عنوانی که نوعا در هابیت ها بطور معمول رواج داشت و بطور طنزآمیزی اتفاقات خطرناکی که در این تلاش برایشان رخ داده بود را با گردشی بیهوده مقایسه کرده بود. درنهایت بیلبو داستان تعطیلاتش را به اتمام رساند؛ که قسمتی از کتاب سرخ سرحد غربی شد و به فرم اساسی کتابی که امروز به عنوان هابیت می شناسیم، درآمد.

کتاب پادشاهان (شرح وقایع خاندان آناریون)

طومار رسمی فرمانروایان اولیه ی گوندور، که به جز نام آنها و تاریخ های سلطنت شان، اتفاقات زمان سلطنت آنها را نیز شامل می شود. بنابر یک رسم نومه نوری، اسناد مربوط به پادشاهان در در جایی به نام طومار پادشاهان ثبت می شود. ظاهرا این کتاب ثبت وقایع تمام سی و سه پادشاهی که مستقیما از  خاندان پادشاهی گوندور بودند را شامل می شود، از الندیل تا ائارنور. بعد از از بین رفتن ائارنور، کتاب پادشاهان بسته شد، و در عوض در کتاب جدیدی برای ثبت وقایع کارگزاران آغاز شد، که اولین نامی که در آن دیده می شود ماردیل ورونوه است، اولین کارگزار گوندور.