خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - ترانه ها، چکامه ها، افسانه ها (برگه 3)

ترانه ها، چکامه ها، افسانه ها

داستان فرزندان هورین (نارن ای هین هورین)

نظاره کن! که سایه اندیشه من هرکجا که روند، دربرشان خواهد گرفت، و نفرت من تا فرجام جهان بر آنان خواهد تاخت…

(نفرین مورگوت بر هورین و خاندانش، داستانهای ناتمام نومه نور و سرزمین میانه)

داستان فرزندان هورین داستانی طولانی از تاریخ دوران اول جهان (به واقع بلندترین داستانهای بازمانده از آن دوران) است. این داستان، ماجرای زندگی هورین تالیون و همسرش مورون و فرزندان شوربختشان تورین تورامبار، لالایت و نیه نور را ذکر می کند. در این داستان مورگوت، هورین را در نبرد اشکهای بیشمار (نیرنائت آرنوئدیاد) به اسارت در می آورد و نفرینی بر او، همسرش و فرزندانشان قرار می دهد. پس از آن داستان ماجرای زندگی تورین تورامبار، پسر هورین را در سفر وی به اقصی نقاط بلریاند که با حادثه و اندوه همراه است پی می گیرد، تا زمانی که زندگی او و خواهرش نیه نور به پایان اجتناب ناپذیر و غمبار خود می رسد.

حکایت سالیان (تاریخچه دورانهای دوم و سوم)

حکایت سالیان تاریخچه ای طولانی و دقیق از وقایع دورانهای دوم و سوم است که در ضمیمه “ب” از ضمایم ارباب حلقه ها ذکر شده است. این تاریخچه منبع اصلی اطلاعات ما از وقایع این دو دوره است.

داستان اندوه (نارن ای هین هورین)

داستان اندوه از نامهای نارن ای هین هورین، داستان فرزندان هورین است که داستان سرنوشت غمبار تورین تورامبار و خواهرش نیه نور را ذکر می کند.

کوئنتا سیلماریلیون (تاریخچه سیلماریلها)

عهد: تاریخ اجزای اصلی آن به دوره اول و احتمالا پیش از آن باز می گردد، در فاصله میان ۳۰۰۳ د.ا. تا ۳۰۲۱ د.ا. شرح کاملی از آن جمع آوری شد.
منشاء: توسط بیلبو بگینز از نوشته های باستانی نویسندگان مختلف، جمع آوری شد
معنی: تاریخچه سیلماریلها
نام های دیگر: سیلماریلیون

تاریخچه سیلماریلها، نام کامل مجموعه ای از افسانه ها و داستانهاست که معمولا فقط سیلماریلیون خوانده می شود.