آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - پیشگویی دوم ماندوس (پیشگویی بازسازی جهان)

پیشگویی دوم ماندوس (پیشگویی بازسازی جهان)

دومین پیشگویی از پیشگویی‌های بزرگ ماندوس. پیشگویی اول او در مورد بازگشت ملکور به آردا و نابودی خورشید و ماه و شکست او در نبرد نهایی توسط تولکاس و دوباره ساختن سیلماریل ها و ساختن دوبارۀ دو درخت در والینور و پاشش نور آنها در آرداست. اما پیشگویی دوم که تالکین توضیح زیادی از آن نداده شبیه به ترانه‌ها و قسمت‌هایی از سیلماریلیون است و گفته ‌می‌شود که نظرات دورف‌ها را هم در خود دارد که فکر می‌کنند که به آئوله خالق خود کمک می‌کنند و جهان آردا را پس از نبرد پایان باز خواهند ساخت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«سه همسفر» اثر سرینا مالیون

نامزدهای جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۳ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...