آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Second Prophecy of Mandos

آرشیو برچسب: Second Prophecy of Mandos

پیشگویی دوم ماندوس (پیشگویی بازسازی جهان)

دومین پیشگویی از پیشگویی‌های بزرگ ماندوس. پیشگویی اول او در مورد بازگشت ملکور به آردا و نابودی خورشید و ماه و شکست او در نبرد نهایی توسط تولکاس و دوباره ساختن سیلماریل ها و ساختن دوبارۀ دو درخت در والینور و پاشش نور آنها در آرداست. اما پیشگویی دوم که تالکین توضیح زیادی از آن نداده شبیه به ترانه‌ها و ...

ادامه مطلب »