آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - دومین نبرد گدارهای ایزن (دفاع ناموفق ارکنبراند از گدارهای ایزن)

دومین نبرد گدارهای ایزن (دفاع ناموفق ارکنبراند از گدارهای ایزن)

نبردی که در شب ۲ مارس سال ۳۰۱۹ دورۀ سوم رخ داد. که در آن گریم‌بولد و الف‌هلم در برابر سپاهیان سارومان در نزدیکی رودخانۀ آیزن به پیکار پرداختند. در نتیجۀ این نبرد سارومان پیروز شد و سواران روهیریم در حال عقب نشینی پراکنده شدند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...