آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - دومین نبرد گدارهای ایزن (دفاع ناموفق ارکنبراند از گدارهای ایزن)

دومین نبرد گدارهای ایزن (دفاع ناموفق ارکنبراند از گدارهای ایزن)

نبردی که در شب ۲ مارس سال ۳۰۱۹ دورۀ سوم رخ داد. که در آن گریم‌بولد و الف‌هلم در برابر سپاهیان سارومان در نزدیکی رودخانۀ آیزن به پیکار پرداختند. در نتیجۀ این نبرد سارومان پیروز شد و سواران روهیریم در حال عقب نشینی پراکنده شدند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سرگذشت خلق سرزمین میانه از زبان تالکین - ترجمه نامه شماره 257

سرگذشت خلق سرزمین میانه از زبان تالکین – ترجمه نامه شماره ۲۵۷

در این نامه تاریخچه‌ای از خلق رشته‌افسانه تالکین از زبان خود وی بیان شده است