آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Second Battle of the Fords of Isen

آرشیو برچسب: Second Battle of the Fords of Isen

دومین نبرد گدارهای ایزن (دفاع ناموفق ارکنبراند از گدارهای ایزن)

نبردی که در شب ۲ مارس سال ۳۰۱۹ دورۀ سوم رخ داد. که در آن گریم‌بولد و الف‌هلم در برابر سپاهیان سارومان در نزدیکی رودخانۀ آیزن به پیکار پرداختند. در نتیجۀ این نبرد سارومان پیروز شد و سواران روهیریم در حال عقب نشینی پراکنده شدند.

ادامه مطلب »