آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - دریای نورنن (درون‌بوم بزرگ موردور)

دریای نورنن (درون‌بوم بزرگ موردور)

دریاچه‌ای بزرگ در منطقه‌ی جنوبی موردور که به نام نورن شناخته ‌می‌شود. به طول بیش از صدها مایل و عرضی در حدود پنجاه مایل که بزرگترین قسمت آن توسط چهار رودخانه‌ای که از کوه‌های اطراف موردور جاری بود تغذیه می‌شد. این «دریای» نورنن در واقع یک دریاچه‌ی بزرگ بود و به همین دلیل است که در بعضی جاها با نام «دریاچه‌ی نورنن» یاد ‌می‌شود. آب آن تاریک و تلخ توصیف ‌می‌شود؛ البته مشخص نیست که این واژه‌ها دقیقاً به چه معناست ولی ممکن است اشاره‌ای به سرچشمه‌ی این آب‌ها که از کوه‌های ارد لیتوی و افل دوات می‌آید باشد.

در طول فرمانروایی سائورون بر موردور، سرزمین‌های اطراف دریای نورنن خوراک سپاهیان او را به واسطۀ کار بردگان تامین می‌کرد. پس از نبرد حلقه و شکست سائورون، شاه اله‌سار این برده‌ها را آزاد کرد و زمین‌های اطراف دریا را به آن‌ها بخشید.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...