خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 39)

آرشیو نویسنده: اله سار

کارنینگول (نام ریوندل در زبان مشترک)

نامی که معمولا تالکین آن را از زبان مشترک به انگلیسی بر می گردانده : ریوندل . که معادل صورت انگلیسی آن است . و در زبان الفی ایملادریس نامیده می شود ؛ شکاف عمیق ، دره ای با دامنه های پله مانند .

کارمه (هنر الف ها)

اوج هنر الف ها ، که قدرت این را دارند که وقایعی از داستان ها و آواز ها در طول زندگی خلق کنند به طوری که این وقایع قابل رویت برای مخاطبان آن هنرمند باشند . تصوری که به این شکل خلق می شود ، به اسم اولوس شناخته می شود ؛ که میتوان آن را “رویا” یا “وهم” معنی کرد.

کره باین (کلاغ های سیاه جنوب کوهستان مه آلود)

پرندگان سیاه بزرگی از نژاد کلاغ که بومی سرزمین های جنوبی کوهستان مه آلود بودند.(دون لند در غرب و فنگورن در شرق) به نظر می رسد این پرندگان دارای سطحی از هوشمندی بودند و در دوران جنگ حلقه توسط سارومان به عنوان جاسوس به خدمت گرفته می شدند.

شورای عقلا (نام دیگری برای شورای سفید)

اتحادی میان بزرگان الف ها و جادوگران که در دوران سوم به منظور سازماندهی و هماهنگی اقدامات دفاعی علیه سائورون و خدمتکارانش شکل گرفت.

برای آگاهی از اسامی اعضای شناخته شده و احتمالی شورا به مدخل شورای سفید مراجعه کنید.