خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 41)

آرشیو نویسنده: اله سار

دشت کورمالن (بخشی از ایتلین)

درختزاری در شمال ایتلین و در کنار ساحل آندوین و در نزدیکی کایر اندروس. فردو و سم پس از موفقیت در پویش کوه هلاکت در این دشت مورد استقبال با شکوهی قرار گرفتند.

نوشیدنی میوه ای ایملادریس (نامی برای میراوور)

نوشیدنی میوه ای صفا بخشی که توسط الف های ایملادریس ساخته می شد وبه آن میراوور می گفتند. یک قمقمه از این نوشیدنی ارزشمند به گندالف داده شد تا از آن برای احیای توان همراهان حلقه در طول سفر جنوب استفاده کند؛ اما به نظر می رسد که این ظرف در سقوط گندالف از پل خزد – دوم گم شد.

کورا گودبادی (مادر فاستولف بولجر)

کورا در حدود قرن دوازدهم از گاهشماری شایر به دنیا آمد. او به همراه توگو(که متعلق به چند نسل بعد از کورا می باشد) تنها دو نفر شناخته شده از طایفه گود بادی هستند. کورا با رودولف پسر گوندولفو بولجر از خاندان بولجر ازدواج کرد. آن ها تنها یک پسر به نام فاستولف داشتند اما از طریق فاستولف و همسرش پنسی بگینز، نسل آن ها بسیار گسترده شد.

شکاف هلاکت (قلب اورودروین)

پرتگاه آتشین در درون سامات نائور؛ کوره و کارگاه سائورون که در اعماق اورودروین نقب زده شده بود و به قلب آتشین آن گشوده می شد.