خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 43)

آرشیو نویسنده: اله سار

خلنگ زار سرد (منطقه مرتفعی در شمال ریوندل)

منطقه تپه ماهوری که آرادور پدر بزرگ آراگورن در آنجا به دست ترول های کوهی اسیر و کشته شد. موقعیت جغرافیایی آن نامشخص است( آن چه می توان از آن اطمینان داشت این است که در شمال ریوندل واقع شده است.) اما از شواهد  و قراین این طور بر می آید که این منطقه همان ناحیه اتن مورز است. این برداشت بر اساس توصیفات اتن مورز در کتاب یاران حلقه جلد اول صفحه ۱۲ است که این گونه آورده شده است: “بلندی های ترول ها در شمال ریوندل”. نا محتمل به نظر می رسد که دو خلنگ زار جداگانه محل تجمع ترول ها در این ناحیه باشد.

اژدهایان سرددَم (اژدها های کمتر قدرتمند)

اژدهایان کوچکتر؛ آن دسته از اژدهیان که توانایی برافروختن آتش را نداشتند.

آن ها در جنگ های دوران اول از سوی مورگوت به خدمت گرفته می شدند، هرچند اشاره روشنی به آن ها در این دوره در آثار منتشر شده تالکین وجود ندارد. بعد از جنگ خشم، که بسیاری از آن ها در آن از بین رفتند؛ به نظر می رسد تعدادی از آن ها گریخته و به نواحی شمالی سرزمین میانه در آن سوی کوهستان خاکستری رفتند.

با گذشت هزار سال تعداد آن ها افزایش یافت تا جایی که در سده های بعدی دوران سوم به تهدیدی جدی علیه دورف هایی که در کوهستان خاکستر به کاوش معادن مشغول بودند، تبدیل شدند. در سال ۲۵۸۹ دوران سوم، داین اول، پادشاه مردم دورین، و پسر دومش فرور در مقابل دروازه های تالارشان توسط یک اژدهای سرد-دم به قتل رسیدند. حملات این موجودات وحشتناک دورف ها را ترغیب کرد که از کوهستان خاکستری به سوی شرق مهاجرت کنند و پس از مدت کوتاهی قلمروهایشان در اره بور و تپه های آهن را بنا کنند.

از سرگذشت اژدهایان سرددَم بعد از این دوران اطلاعی در دست نیست. چهار صد سال بعد، در زمان سفر بیلبو به اره بور چنین به نظر می رسد که آن ها کوهستان خاکستری را ترک کرده بودند.(حد اقل گندالف زمانی که خطرات کوهستان را شرح می داد، اشاره ای به آن ها نکرد. ) ممکن است ارک هایی که پس از رفتن دورف ها کوهستان را تسخیر کرده بودند، آن ها را به سرزمین های سرد و بایر شمالی عقب رانده باشند.

قُله ابری (کوهی به نام فانوییدهول)

یکی از سه کوه موریا که در میان الف ها فانوییدهول و در میان دورف هایی که در زیر آن در شهر خزد-دوم زندگی می کردند، باندوشاتور(یا به شکل ساده شده شاتور) نامیده می شد.