خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کومب (دهکده ای در سرزمین بری)

کومب (دهکده ای در سرزمین بری)

یکی از چهار آبادی که با هم سرزمین بری را تشکیل می دهند. کومب در دره عمیقی در شرق تپه بری واقع شده بود. این دهکده جایی در شمال استادل واقع شده بود اما فاصله آن از بری به دوری آرچت که در حاشیه جنگل چت وود قرار داشت نبود. نام این دهکده از کلمه انگلیسی قدیمی cumbگرفته شده که به معنای دره عمیق است.

درباره اله سار