خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کورولایره (تپه دو درخت)

کورولایره (تپه دو درخت)

تپه سرسبزی که بیرون از دروازه های والمار قرار داشت و دو درخت والینور بر روی آن روییده بودند. نام کورلایره در لغت به معنای  تپه تابستان می باشد.

درباره اله سار